چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹

روحانی: مگر ارز خارجی در اقتصاد ما چقدر نقش دارد؟

روحانی

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: مگر ارز خارجی در اقتصاد ما چقدر نقش دارد؟