شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۴

وحید بیات

نقش زندگی با دار قالی

قالیبانی در جهرم

خانواده رضایی با مشکلات معیشتی و درآمد کم مشاغل فصلی در باغهای شهرستان جهرم رو برو هستند و با توجه به فوت پدر خانواده ، پس از دریافت وام خود اشتغالی از کمیته امداد شهرستان جهرم توانستند دار قالیبافی را در منزل خود برپا کنند و از محل در آمد آن نیازهای زندگی خود را تامین کنند. با این حال دستمزد کم قالیبافی از جمله مشکلاتی است که قالیبافان خانگی این منطقه را رنج می‌دهد.