• آرامگاه فردوسی از دست سودجویان آرام ندارد

    آرامگاه فردوسی از دست سودجویان آرام ندارد

    مشهد- هنوز مشکل دکل های برق و پیگیری‌ها برای ثبت جهانی آرامگاه فردوسی به نتیجه نرسیده که این بار معادن شن و ماسه و خاکبرداری در منطقه آرامگاه فردوسی آرامش منطقه تاریخی توس را بر هم زده است.

اخبار برگزیده خراسان رضوی