• «پاک کن» کاملاً شانسی اختراع شد

    «پاک کن» کاملاً شانسی اختراع شد

    تا به حال شده وقتی در حال نوشتن یک متن با مداد باشید کلمه یا را اشتباه بنویسید و مجبور شوید متن را اصلاح کنید؟ خوب عادی ترین راه استفاده از مداد…

اخبار برگزیده اجتماعی