آخرین وضعیت بارش‌های ایران

کل اخبار:36

 • بارندگی در خراسان رضوی ۱۳۹۸-۰۲-۲۹ ۱۱:۰۷

  بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران

  بارش‌ها از مرز ۳۲۳ میلیمتر گذشت+جدول

  از مجموع ۳۲۳.۱ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۳۷ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۹۹.۱ میلی‌متر سهم ۵۸ روز نخست بهار است.

 • 1 ۱۳۹۸-۰۲-۱۰ ۱۰:۴۰

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  از مجموع ۳۱۸.۴ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۱۸ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۹۴.۴ میلی‌متر سهم ۳۹ روز نخست بهار است.

 • 1 ۱۳۹۸-۰۱-۲۷ ۱۱:۰۱

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  از مجموع ۳۰۳.۸ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۰۴ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۸۰.۵ میلی‌متر سهم ۲۵ روز نخست بهار است.

 • 1 ۱۳۹۸-۰۱-۲۶ ۱۰:۳۷

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  از مجموع ۲۹۵.۵ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۰۳ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۷۱.۵ میلی‌متر سهم ۲۴ روز نخست بهار است. ثبت ۷۱.۵ میلی‌متر بارش کشوری در یک‌ماه، در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

 • 1 ۱۳۹۸-۰۱-۲۵ ۱۱:۴۳

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  از مجموع ۲۹۲.۵ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۰۲ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۶۸.۵ میلیمتر سهم ۲۳ روز نخست بهار است.

 • 1 ۱۳۹۸-۰۱-۲۴ ۱۱:۰۳

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  از مجموع ۲۹۱.۱ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۰۱ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۶۷.۱ میلیمتر سهم ۲۲ روز نخست بهار است.

 • 1 ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ ۱۰:۵۰

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  با ثبت ۲۸۹ میلیمتر بارش در ۱۹۸ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۱۸۱ درصدی در میزان بارش‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسیده است.

 • 1 ۱۳۹۸-۰۱-۱۹ ۱۰:۴۹

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  از مجموع ۲۸۳.۸ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۹۶ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۵۹.۸ میلیمتر سهم ۱۷ روز نخست بهار است

 • 1 ۱۳۹۸-۰۱-۱۷ ۰۹:۴۸

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  از مجموع ۲۸۰.۳ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۹۴ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۵۶.۳ میلیمتر سهم ۱۵ روز نخست بهار است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۲-۱۹ ۱۰:۳۲

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  از مجموع ۱۹۷.۵ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۶۷ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز و ۱۰۵.۴ میلی‌متر سهم ۷۷ روز ابتدایی زمستان است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۲-۱۸ ۱۰:۴۷

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  از مجموع ۱۹۶.۲ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۶۶ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز و ۱۰۴.۱ میلی‌متر سهم ۷۳ روز ابتدایی زمستان است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۲-۱۳ ۱۰:۵۱

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  با ثبت ۱۹۴.۹ میلیمتر بارش در ۱۶۱ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۲۸ درصدی در میزان بارش‌ها نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در درازمدت ثبت شده و با بارش‌های اخیر، میزان بارش‌های زمستان از مرز ۱۰۰ میلیمتر عبور کرده است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۲-۰۶ ۱۱:۲۴

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  با ثبت ۱۸۵.۳میلی‌متر بارش در ۱۵۴ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۳۰درصدی در بارش‌های کشور نسبت به میانگین ۵۰ساله بارش‌های ایران به‌ثبت رسیده است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۱-۳۰ ۱۰:۴۳

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  سهم بهمن‌ماه از بارش‌های ۱۸۳.۶ میلی‌متری ۱۴۸ روز ابتدایی سال آبی جاری و بارش‌های ۹۱.۵ میلی‌متری زمستان (تا ۲۸ بهمن) ۵۶.۳ میلی‌متر بوده است که این میزان بارش، بهمن را به پربارش‌ترین ماه‌ سال جاری تبدیل کرده است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۱-۲۹ ۱۰:۲۶

  آخرین وضعیت بارش های ایران +جدول

  سهم بهمن‌ماه از بارش‌های ۱۸۲.۷ میلی‌متری ۱۴۷ روز ابتدایی سال آبی جاری و بارش‌های ۹۰.۶ میلی‌متری زمستان (تا ۲۷ بهمن) ۵۵.۴ میلی‌متر بوده است که این میزان بارش، بهمن را به پربارش‌ترین ماه‌ سال جاری تبدیل کرده است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۱-۲۷ ۱۰:۴۵

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  سهم بهمن‌ماه از بارش‌های ۱۷۵.۳میلی‌متری ۱۴۵ روز ابتدایی سال آبی جاری و بارش‌های ۸۳.۲میلی‌متری زمستان (تا ۲۵ بهمن) ۴۸ میلی‌متر بوده که این میزان بارش، بهمن را به پربارش‌ترین ماه‌ سال جاری تبدیل کرده است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۱-۱۶ ۱۰:۴۲

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  با ثبت ۱۴۶.۱ میلیمتر بارش در ۱۳۴ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۲۱۷.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشدی ۲۴.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در درازمدت در بارش‌های کشور ثبت شده است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۱۱:۱۰

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  متوسط بارش‌های ایران از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۳ بهمن‌ماه، ۱.۰۶ میلیمتر در روز بوده که این رقم برای بارش‌های پاییزی، ۱.۰۲ میلیمتر در روز و برای بارش‌های زمستانی ۱.۱۴ میلیمتر در روز بوده است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۱-۱۴ ۱۳:۴۳

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  با ثبت ۱۴۰.۹ میلیمتر بارش در ۱۳۲ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۲۰۶.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشدی ۲۳.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در درازمدت در میزان بارش های کشور دیده می شود.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۱-۱۳ ۱۰:۲۱

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  بررسی آمار بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تا یازدهم بهمن‌ماه نشان می‌دهد که سیر بارش‌های زمستانی از سیر بارش‌های پاییزی پیشی گرفته و در صورت ادامه این روند، زمستانی پربارش‌تر از پاییز را شاهد خواهیم بود.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۱-۱۰ ۱۰:۴۰

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  حجم بارش‌های کشور تا ۷ بهمن‌ماه ۲۱۱ میلیارد و ۴۴۲ میلیون مترمکعب بود و فقط در ۲۴ ساعت، ۷ میلیارد و ۴۱۶ میلیون مترمکعب بارش در ایران ثبت شده که منجر به سیلابی شدن نقاط مختلف کشور شد.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۱۳:۰۹

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  با بررسی بارش‌های حوضه‌های اصلی آبریز کشور می‌بینیم که در ۵ روز نخست بهمن‌ماه، تنها به اندازه ۰.۱ میلیمتر بارش در حوضه آبریز "خلیج فارس - دریای عمان" به ثبت رسیده و احتساب این میزان بارش اندک، در مجموع کشور رقمی نزدیک به صفر است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۱-۰۴ ۱۱:۴۲

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  متوسط بارش‌های پاییز امسال، ۱.۰۲ میلیمتر در روز بود که مقایسه این رقم با متوسط بارش‌های زمستان امسال (تا دوم بهمن ماه) از رشد شدت بارش‌ها در زمستان نسبت به پاییز حکایت دارد.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۰-۲۹ ۱۳:۳۸

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  حجم بارش‌های ایران در سال آبی جاری، با بارش‌های اخیر از مرز ۲۰۰ میلیارد مترمکعب گذشت. با ثبت این میزان بارش، بارش‌های ایران در ۱۱۷ روز نخست سال آبی جاری (از اول مهر تا ۲۷ دی‌ماه) به ۱۲۳.۶ میلیمتر رسید.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۰-۲۶ ۱۰:۴۹

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  با ثبت ۱۱۷.۳ میلیمتر بارش در ۱۱۴ روز ابتدایی سال آبی جاری، متوسط بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا امروز به ۱.۰۳ میلیمتر در روز و متوسط بارش‌های زمستان تا بیست و چهارم دی‌ماه به ۱.۰۵ میلیمتر در روز رسید.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۰:۳۰

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  با ثبت ۱۱۲.۵ میلیمتر بارش در ۱۱۱ روز ابتدایی سال آبی جاری، در ۶ حوضه اصلی آبریز کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۱ تا ۱۰۰۰ درصدی بارش‌ها مواجه‌ایم.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۱۵:۲۳

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  با ثبت ۱۱۱.۱ میلیمتر بارش در ۱۱۰ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۲۱۱.۲ درصدی در بارش‌های کشور نسبت به بارش‌های مدت مشابه سال گذشته شاهد هستیم.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۱:۲۲

  جدیدترین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  با ثبت ۱۰۸.۸میلی‌متر بارش در ۱۰۷ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۲۱۴.۵درصدی در میزان بارشها نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ثبت رسیده است.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۰-۱۸ ۱۰:۰۴

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  درحالی‌که متوسط بارش‌های زمستانی تا هشتم دی‌ماه ۰.۲۵ میلیمتر بود، افزایش متوسط بارش‌های روزانه زمستانی به مرز یک میلیمتر، نشان از رشد بارش‌های زمستانی در دومین هفته دی‌ماه دارد.

 • 1 ۱۳۹۷-۱۰-۱۷ ۱۰:۵۳

  آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

  کم‌بارش‌ترین نقطه ایران، نقاطی همچون "محوطه امورآب چابهار" سیستان و بلوچستان، "رحمت آباد-ریگان" در کرمان و "تصفیه خانه زاهدان" در سیستان و بلوچستان است که در ۱۰۵ روز ابتدایی سال آبی جاری، حتی یک قطره باران نیز در این نقاط نباریده است.