آزمون بندگی

کل اخبار:1

  • حجت الاسلام علی اکبر نوایی شورورزی ۱۳۹۸-۰۵-۲۰ ۰۸:۴۷

    یادداشت

    عید قربان، آزمون بندگی

    حجت الاسلام علی اکبر نوایی شورورزی /عضو کمیسیون اجتماعی و سیاسی شورای عالی حوزه علمیه خراسان

    تمام مناســک و آیین‌های مذهبی و دینــی، دارای باطــن و عمق معنوی هســتند و معانــی آنهــا فراتــر از اعمال ظاهری و توجهاتی اســت که فرد عمل‌کننده پیــدا کرده و آگاهی خود را به افق‌های بلند معنوی پیوند می زنــد.