اتوبوسهای تندرو

کل اخبار:1

  • اتوبوس های جدید شهری ۱۳۹۷-۰۷-۰۴ ۱۴:۰۱

    عقبگرد آرام در استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی مشهد

    علی محمدزاده

    با نگاهی به آرشیو اخبار حوزه شهری مشهد در یک دهه گذشته و با بررسی اجمالی برخی وعده‌ها یا ادعاهای مدیران می‌بینیم که با اهداف ترسیمی برای آینده هنوز فاصله بسیار داریم و چه بسا در برخی بخش‌ها عقبگرد هم داشته‌ایم.