اجرای مصوبه

کل اخبار:1

  • حمید نصرتی قانعی ۱۳۹۸-۰۲-۱۰ ۱۲:۲۴

    در نبود حمایت دولت از ناوگان شهری

    گرانی به ناوگان شهری همدان رسید

     حمید نصرتی قانعی

    همدان- مردم با گرانی‌ها فراوانی که در حوزه بازار و کالاهای اساسی روبرو هستند و شهروندان همدانی در تنگنای تامین معیشت روزمره قرار دارند حالا شهروندان همدانی باید شاهد افزایش و اعمال تعرفه ۵۰ درصد کرایه اتوبوس‌های درون شهری همدان به صورت نقدی و ۲۰ تا ۲۵ درصد با کارت بلیت الکترونیکی هستند.