ارتقاء آگاهی های عمومی

کل اخبار:1

  • محمدرضا عرشیان ۱۳۹۸-۰۹-۱۴ ۱۱:۳۹

    اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در یزد

    یزد - معاون فرهنگی دادگستری استان یزد گفت: در دوره جدید و تحول دستگاه قضا، ارتقاء آگاهی های عمومی و حقوقی آحاد جامعه، با ارتباط بیشتر حقوقدانان با مساجد، تکایا و حسینه ها در قالب طرح هر مسجد یک حقوقدان، دنبال می شود و هدف این طرح ارتقاء آگاهی های عمومی و حقوقی جامعه است.