اعتبار نجومی

کل اخبار:1

  • نوسازی مدارس ۱۳۹۸-۱۱-۰۳ ۱۰:۳۸

    فرسودگی ۳۰ درصد مدارس کشور

    نوسازی مدارس اعتبار نجومی می خواهد

     ایمنی مدارس کشور زیرسؤال است. این گزاره‌ای است که نه تنها بسیاری از مسئولان و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش، بلکه مدیران سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز به آن اذعان دارند و به صراحت از آن سخن می‌گویند. برای مثال همین چند روز پیش بود که پیروز حناچی در گردهمایی مدیران مدارس تهران نسبت به قرمز بودن وضعیت ۸۲۷ مدرسه پایتخت هشدار داد یا محسن هاشمی، رئیس شورای این شهر از صدور حکم قضایی برای قلع و قمع مدارس ناایمن و فرسوده گفته بود.