افزایش نرخ بنزین

کل اخبار:1

  • پمپ بنزین ۱۳۹۸-۰۶-۲۰ ۱۴:۳۴

    رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت خبر داد

    احتمال افزایش قیمت بنزین

    رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: تکلیف قانونی است که جایگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه داران لیتری ۲۰۰ تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که ۱۵۰ تا ۱۰۰ تومان بابت هر لیتر از مصرف کننده دریافت شود.