اموال منقول دولت

کل اخبار:1

  • مدیر کل  اقتصاد و دارایی یزد ۱۳۹۸-۰۶-۰۳ ۱۲:۱۴

    مدیر کل اقتصاد و دارایی یزد:

    دستگاههای دولتی، وضعیت اموال مازاد خود را مشخص کنند

    یزد - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به سیاست دولت مبنی بر مولد سازی اموال و دارایی های مازاد گفت: دستگاههای دولتی استان، وضعیت اموال مازاد خود را مشخص کنند.