انسان شناسی و فرهنگ

کل اخبار:3

 • دکتر ابراهیم موسی زاده ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۰:۲۵

  تفاوت حقوق بشر اسلامی و غربی در انسان‌شناسی است

  دکتر ابراهیم موسی‌زاده/عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

  بین حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی تشابهات و تفاوت‌هایی وجود دارد. مهمترین این تفاوت‌ها، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی است. حقوق بشر غربی برای انسان مبدأ و خاستگاه و اهدافی خاص طراحی کرده و بر اساس آن حقوقی نیز تعریف می‌کند. اما دین اسلام برای انسان ویژگی‌ها و ممیزاتی تعریف کرده است. او مبدأیی دارد که اراده لایزال خداوند است. برای انسان مقصدی تعریف کرده که آخرت است. خالق انسان، علم، نیازهای انسان و... همه نگاهی صِرف مادی و متمایز است.

 • ابن خلدون ۱۳۹۶-۰۸-۰۷ ۱۰:۳۲

  رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران :

  اروپاییان پس از پنج قرن به جهان شناسی ابن خلدون رسیدند

  بهزاد رون

  رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بر این باور است، ما خودمان را دست‌کم می‌گیریم و برای فرهنگ خودمان ارزش قائل نیستیم.

 • 1 ۱۳۹۶-۰۲-۱۶ ۱۴:۰۶

  نشست «اخلاق در جامعه ایرانی» برگزار می شود

  صد و هفدهمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «اخلاق در جامعه ایرانی» برگزار می شود.