اکتمرا

کل اخبار:1

  • اکتمرا داروی کرونا ۱۳۹۹-۰۶-۳۰ ۲۰:۱۲

    درمان کرونا ارزان شد

    دکتر طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: با داروی ایرانی قیمت درمان کرونا از ۷۵ به ۲ میلیون تومان کاهش یافت.