اینترنت بدون فیلتر خبرنگاران

کل اخبار:1

  • مدیرعامل زیرساخت استان ایلام - رضا حسن بیگی ۱۳۹۷-۰۵-۲۰ ۱۴:۰۳

    مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت استان ایلام:

    ارشاد ایلام برای اینترنت بدون فیلتر خبرنگاران اقدام کند

    ایلام- مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت استان ایلام گفت: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام می‌تواند برای ارائه اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران اقدام و درخواست خود را ارائه کند.