بازداشت جوانفکر

کل اخبار:1

  • جوانفکر ۱۳۹۷-۰۵-۲۸ ۱۳:۱۶

    پس از تأدیه جزای نقدی

    علی‌اکبر جوانفکر آزاد شد

    وکیل مدافع علی‌اکبر جوانفکر از آزادی وی خبر داد و گفت: موکلم بعد از پرداخت مبلغ چهار و نیم میلیون جزای نقدی آزاد شد.