بهبود شرایط اقتصادی کشور

کل اخبار:1

  • معاون وزیر اقتصاد ۱۳۹۸-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۲

    معاون وزیر اقتصاد :

    برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید روی سرمایه گذاری خارجی متمرکز شد

    یزد - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و رونق تولید باید روی سرمایه گذاری و منابع خارجی متمرکز شد؛ چیزی که بسیاری از کشورها بر مبنای آن حرکت می کنند.