تبادل زندانی بین روسیه و اوکراین

کل اخبار:1

  • شعیب بهمن ۱۳۹۸-۰۶-۲۰ ۱۲:۳۰

    کارشناس مسائل اوراسیا در رابطه با آینده روابط روسیه و اوکراین مطرح کرد

    «تبادل زندانیان» آغازی برای «جلوگیری از افزایش تنش‌ها» اما مواجه با «تردیدهای جدی»

    تهیه و تنظیم: سید احمد موسوی

    دکتر «شعیب بهمن» گفت: تبادل زندانیان بین روسیه و اوکراین می‌تواند سرآغازی برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها بین دو کشور باشد اما در مورد اینکه آیا می‌تواند همه چیز را به نقطه صفر، یعنی به نقطه قبل از سال ۲۰۱۴ در روابط روسیه و اوکراین برگرداند؟ پاسخ به این سوال با تردیدهای جدی مواجه است.