توزان بخشی به مستمری صندوق تامین اجتماعی و کشوری

کل اخبار:1

  • شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۳۹۸-۰۷-۱۰ ۱۴:۵۷

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به قدس آنلاین:

    همسان سازی حقوق حق غیر قابل انکار بازنشستگان است/صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری خدمات یکسانی ارائه نمی‌دهند

    آرش خلیل‌خانه

    محمد شریعتمداری وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به قدس آنلاین گفت:قانون رفاه تامین اجتماعی در گذشته مقرر کرده بود همه صندوق‌ها اعم از صندوق‌های خصوصی و دولتی زیر چتر یک نگاه واحد قرار گیرد و روش همسان سازی آنها انجام شود. اما با تفکیک وظایف، شورای عالی رفاه از هویت جامع نگر خارج شد و به عنوان نمونه بخشی از بیمه از مجموعه بیمه خارج شد و آن قاعده کلی که قرار بود همه آنها به یک یا دو صندوق تامین اجتماعی تبدیل شود، کنار گذاشته شد.