توسعه پایدار شهری

کل اخبار:1

  • عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۰۹:۳۲

    عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

    صنعت گردشگری یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار شهری است

    اصفهان- عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: صنعت گردشگری از جمله عوامل موفقیت آمیزی است که در شکوفایی توسعه پایدار شهری نقش بسزایی دارد و یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار شهری به شمار می‌رود.