جنبش محیط زیستی

کل اخبار:1

  • گرتا ۱۳۹۸-۰۷-۰۶ ۰۹:۴۵

    چگونه یک نوجوان بیمار، جلودار جنبش محیط زیستی در جهان می‌شود؟

    نمایش «گِرِتا»

    مجید تربت‌زاده

    دردها و دغدغه‌های انسان معاصر، همیشه و در همه حال سوژه‌های جذابی برای رسانه‌ها هستند. حقوق بشر، محیط زیست، آزادی، تروریسم و... از نگاه برخی رسانه‌ها، بمب‌های خبری و آماده انفجاری هستند که گاه فقط یک بهانه کوچک می‌تواند چاشنی آن‌ها را فعال کند تا موج انفجارشان جهان و احساسات و عواطف ساکنان کره خاکی را بلرزاند.