جنگ دشمنان امروز

کل اخبار:1

  • استاندار اصفهان ۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۰۹:۵۲

    استاندار اصفهان:

    امروز باید لباس رزم اقتصادی پوشید

    اصفهان- استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ما موظفیم در دفاع مقدس جدید، همراهی، همکاری کامل با بخش اقتصادی، بازار و اصناف داشته باشیم گفت: امروز باید دوباره لباس رزم ولی رزم اقتصادی پوشید چرا که هدف دشمنان نه دولت و نظام بلکه کشور ایران است.