حاشیه های مجلس

کل اخبار:1

  • مجلس ۱۳۹۹-۰۱-۱۹ ۱۳:۴۹

    حاشیه های جلسه کرونایی مجلس

    نخستین جلسه علنی و حضوری مجلس در سال جدید که با تدابیر ویژه و پروتکل های خاص بهداشتی در سایه همه گیری ویروس کرونابرگزار شد بالطبع با همه جلسات علنی قبل از آن متفاوت بود؛ از استفاده نمایندگان از ماسک و دستکش تا فاصله‌گذاری بین صندلی‌های آنها و حتی نوع رای‌گیری.