حسین پسر غلامحسین

کل اخبار:1

  • حسین پسر غلامحسین ۱۳۹۸-۰۷-۱۵ ۱۶:۰۵

    گزیده ای درباره شهید محمد حسین یوسف الهی

    آن حسین (پسر غلامحسین ) کیست ؟

    تدوین : قاسم جعفری

    اینجا برای شما خوب است و دشت های داغ جبهه های جنوب برای من، حسین، پسر غلامحسین آفریده شده برای جنگ و تا جنگ هست. و من زنده ام، توی جبهه ها می مانم.