حقوق قانون کار

کل اخبار:1

  • حقوق کارگران  ۱۳۹۸-۰۹-۱۲ ۱۰:۴۶

    حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر باید باشد؟

    افزایش ۱۵ درصدی جوابگوی تورم ۳۰ درصدی نیست

     طبق رویه هر سال وقتی دولت نیمه آذرماه بودجه سالیانه را تقدیم مجلس می‌کند، پس از تصویب بودجه سالیانه و مشخص شدن درصد افزایش حقوق کارمندان، نگرانی جامعه کارگری درباره تصمیمات شورای عالی کار درزمینه افزایش حقوق کارگران نیز شروع می‌شود.