حوضچه های ماهی

کل اخبار:1

  • سد ۱۳۹۷-۰۶-۱۹ ۱۶:۳۸

    قدس آنلاین وضعیت سدسازی در استان خوزستان را بررسی می کند

    مدیریت سدی به جای مدیریت صحیح آب/ ردی از "گتوند" در سد "مارد" نیست!

    طیبه قاسمی؛

    خوزستان- برای مردم خوزستان علاوه بر ریزگرد ، دود و شوری آبها یک نام دیگر حساسیت ایجاد می کند آنهم احداث سد و سدسازی است، سدهای پیاپی؛ جان کشاورزی، دامداری و ماهیگیری را گرفته اند و خاطرات خوبی برای مردم جنوب نساخته اند که مردم پذیرای نمونه دیگرش باشند.