خانه نشینی 11 روزه احمدی نژاد

کل اخبار:1

  • احمدی نژاد ۱۳۹۸-۰۶-۰۲ ۱۲:۱۰

    روایت بختیاری دهم از ماجرای خانه‌نشینی ۱۱ روزه احمدی‌نژاد:

    با وساطت کدام روحانی، احمدی‌نژاد به قهرش پایان داد؟

    سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد در برنامه دست خط درباره تصمیم وزرای دولت دهم برای استعفا در جریان قهر ۱۱ روزه احمدی‌نژاد صحبت کرد.