خبرگزاری قنا

کل اخبار:1

  • وزیر خارجه قطر ۱۳۹۸-۰۳-۰۳ ۱۶:۱۷

    معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر:

    به ما از پشت خنجر زدند

    کسی که خبرگزاری قنا را هک کرد به ما از پشت خنجر زد و این جنایت کشورهای حوزه خلیج فارس را در موقعیت نامطلوبی قرار داد