خریدتولیدات کشاورزی

کل اخبار:1

  • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان ۱۳۹۷-۰۵-۲۷ ۱۲:۳۳

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

    بزرگترین اعتبار آب و خاک را برای خراسان گرفته ایم

    بجستان_ رئس سازمان جهاد کساورزی استان خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه کارهای خوبی برای لایروبی قنوات و آب کشاورزی در استان انجام شده بزرگترین اعتبار آب و خاک را برای استان گرفته ایم.