خوابگاه دخترانه کوثر نوشیروانی بابل

کل اخبار:1

  • آسانسور ۱۳۹۷-۰۵-۲۵ ۱۴:۱۵

    خاموشی ۴۰ روزه آسانسور دانشگاه نوشیروانی بابل

    آسانسور خوابگاه دختران در کُما

    آسانسور خوابگاه پنج طبقه کوثر دانشجویان دختر دانشگاه نوشیروانی بابل بیش از چهل روز است که خاموش شده است و دانشجویان این خوابگاه با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند.