رییس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان

کل اخبار:1

  • رییس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان ۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۰:۰۹

    رییس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

    عقب‌ماندگی اصفهان در دیپلماسی شهری را جبران می‌کنیم

    اصفهان- رییس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان گفت: عزم جدی شورای پنجم و مدیریت جدید شهری اصفهان این است که عقب ماندگی‌های اصفهان در حوزه دیپلماسی شهری را جبران کند.