زمین دولتی

کل اخبار:1

  • ایرج رهبر ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۵۶

    یادداشت/

    ارائه زمین دولتی موجب تنظیم بازار مسکن می‌شود

     ایرج رهبر رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن

     هر زمــان که دولت با همــکاری بخش خصوصی از برنامه تولید مسکن رونمایی کرده، تأثیرات آنی و روانی آن در کاهش قیمت زمین و مسکن مشهود بوده است.