سجاد علیزاده

کل اخبار:4

 • سجاد علیزاده ۱۳۹۸-۰۸-۱۴ ۱۰:۲۷

  یادداشت/

  ریشه‌های تحولات عراق و الزامات رویکرد ایران

  سجاد علیزاده /کارشناس مطالعات منطقه

  از سوم آبان امسال بود که کشور عراق با موج جدیدی از اعتراضات مردمی روبه‌رو شد. این اعتراضات از جهاتی با ابعاد جدیدی همراه بود که آن را از تجربه‌های مشابه گذشته متمایز می‌کرد.

 • سجاد علیزاده ۱۳۹۸-۰۵-۱۷ ۱۱:۱۷

  یادداشت/

  ظریف کجا را هدف قرار می‌دهد؟

   نشست خبری روز دوشنبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه که به مناســبت روز خبرنگار برگزار شد، حاوی جملاتی کلیدی بود. جملاتی که میتوان هر کــدام را از زاویه‌ای خاص مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

 • سجاد علیزاده ۱۳۹۸-۰۴-۱۲ ۰۷:۵۲

  یادداشت/

  ایران و اخوان

 • سجاد علیزاده ۱۳۹۸-۰۳-۲۳ ۰۹:۲۱

  یادداشت/

  آزادی نزار زاکا اقدامی هوشمندانه بود

  اگر تحولات رســانه‌ای پس از اعطای آزادی مشــروط به نــزار زاکا، جاســوس دو رگه لبنانــی – آمریکایی را مرور کنیم، می‌بینیم که برخی در حال تفســیر ایــن اقدام تحت عنوان نوعی عقب نشــینی یــا عذرخواهی غیررســمی جمهوری اســلامی بــه خاطر دستگیری او در سال 94 هستند.