سید علی دوستی موسوی

کل اخبار:1

  • سید علی دوستی موسوی ۱۳۹۹-۰۵-۱۶ ۰۰:۵۳

    یادداشت/

    قدس، روزنامه ریشه‌دار

    سیدعلی دوستی موسوی

    مرحوم دکتر حسین قندی که بخش بزرگی از روزنامه‌نگاران فعلی کشور را استادی کرده است، در توصیف روزنامه‌ها جمله جالبی داشت. ایشان می‌گفت: روزنامه موفق روزنامه‌ای است که ریشه دار باشد.روزنامه ریشه‌دار هم روزنامه‌ای نیست که مطلب خوب تولید کند، بلکه روزنامه‌ای است که آدم خوب تولید کند.