سید محمد طباطبایی

کل اخبار:1

  • شهیدی ۱۳۹۹-۰۷-۰۲ ۱۵:۵۱

    خواننده نام آشنا ۹۹ ساله شد

    نود و نهمین زادروز عبدالوهاب شهیدی هنرمند شناخته شده موسیقی با حضور مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت گرامی داشته شد.