سینا واحد

کل اخبار:8

 • سینا واحد ۱۳۹۸-۱۲-۱۵ ۰۹:۲۱

  یادداشت/

  زنده باد شیخ فضل‌الله

  سیناواحد

  چه کسی می‌توانست باور کند ادیب برجسته‌ شهر دیکتاتورزده با قدرت بگوید: زنده باد ولایت! چه کسی می‌توانست باور کند قصه‌نویس شهره‌ تاریخ وطن، بی‌پروا و بی‌ترس و بی‌احتیاط، فریاد بزند: زنده باد آقا شیخ فضل‌الله!

 • سینا واحد ۱۳۹۸-۰۸-۰۴ ۱۱:۲۲

  یادداشت

  پیروزی قدرت اربعین

  پیروزی قدرت اربعین آیا نباید اندیشه کرد که «معاویه» پروش یافته در شهر «مکه «چرا باید بیش از هزار کیلومتر آن طرفتر، در کنار دریای مدیترانه، شهر «دمشق» را برای تأسیس یک حکومت جدید گزینش کرده و از آنجا مدیریت سیاسی تخریب‌گرانه‌اش را در جغرافیای خاورمیانه هدایت کند؟

 • سینا واحد ۱۳۹۸-۰۸-۰۱ ۰۹:۲۹

  آن روزها

  مدینه... دمشق... قسطنطنیه

  سینا واحد

  اگر بخواهیم بر اساس ادبیات سیاسی امروز سخن بگوییم باید بگوییم: در طرح کودتای خونین و یا طرح براندازی صد درصدی «اندیشه ولایت»ی که امام «حسین» رهبری آن را در جهان اسلام عهده‌دار بود، امپراتوری روم شرقی نقشی اساسی و همه جانبه ایفا کرد .

 • سینا واحد ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ ۰۸:۵۹

  یادداشت

  صدای اربعین

   بگذار، امپراتور «لنین»، شاه شاهان «کمونیست‌های جهان» به جنگ مساجد برود و شهر «مسکو» را بی انجیل و بی قرآن و بی خدا بنامد! بگذار در جهان امپراتوری کمونیســتی آغاز قرن بیستم، همه مساجد را از صحنه خیابان‌ها و شهرها محو سازند و خدا را در کاخ کرملین بازداشت کنند!

 • سینا واحد ۱۳۹۸-۰۷-۲۰ ۰۹:۲۰

  یادداشت/

  قدرت اربعین و تمدن جهانی

  در نظام ارزش‌های ســازنده جامعه بشــری، ارزشی وجود دارد که نام زیبای آن» تقوا» ست. این کلمه پراهمیت، گرچه به «خویشتن‌بانی» توصیف و تعریف شده، اما در جامعه و در میانه مردم و زندگی، جلوه رفتاری آن دیده میشــود و مورد قضاوت و ارزشــیابی قرار می‌گیرد.

 • سینا واحد ۱۳۹۸-۰۶-۲۵ ۰۹:۱۹

  یادداشت/

  آینده بشریت و کلمه حسین (ع)

  خواهد آمد، بی تردید روزی جهان بشریت در برابر یک «کلمه» عظیم و قدسی کرنش خواهد کرد و به نوازش های بارانی و مطهر او سلام خواهد داد.

 • سینا واحد ۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۰۸:۵۸

  یادداشت/

  تاریخ هویت آینده

  از داســتان قهرمانانه و خونین مشهد مقدس در سال 1314 تا پایان حکومت دیکتاتوری رضاخان، بیش از 6 ســال زمان حکمرانی و حکومت با سر نیزه، فرصت در اختیار دارد تا اســتراتژی ســیاه ضدفرهنگ ملی و هویت دینی را پیاده ســازی کند و این زمان برای حکومت مرگ آفرین رضاخانی کافی است.

 • سینا واحد ۱۳۹۸-۰۵-۰۹ ۰۸:۴۹

  یادداشت/

  شلیک به هویت دینی ایران

  سینا واحد

  هنگامی که «ژنرال فرانکو» دیکتاتور بیرحم اسپانیا، بر سرزمین «ایبریا» از جنوب فرانسه تا جزیره «جبل الطارق»در ساحل مدیترانه حکمرانی میکرد، پوشیدن لباسهای سنتی را برای برخی از مناطق شمالی و مرزی با فرانسه ممنوع اعلام کرد.