طولانی ترین خسوف قرن

کل اخبار:2

 • طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن ۱۳۹۷-۰۵-۰۶ ۰۳:۰۰

  طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن/عکس خبری

  حسین کام شاد -طولانی ترین ماه گرفتگی قرن رخ داد ؛ این گرفت ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه با قرار گرفتن ماه در نیم سایه زمین شروع و در ساعت ۲۲ و ۵۳ دقیقه گرفت کلی ماه آغاز شد.

 • ماه گرفتگی ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

  همه چیز دربارۀ طولانی ترین ماه گرفتگی قرن

  امشب چشم از آسمان برندارید

  دکتر تقی میرزایی

  امشب طولانی ترین خسوف قرن بیست و یکم در مناطق مختلفی از کرۀ زمین از جمله ایران رؤیت می شود. در این مطالب، اطلاعات کاملی دربارۀ این پدیدۀ طبیعی می‌خوانید.