عضو شورای اسلامی شهر اصفهان

کل اخبار:2

 • عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۰۹:۳۲

  عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

  صنعت گردشگری یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار شهری است

  اصفهان- عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: صنعت گردشگری از جمله عوامل موفقیت آمیزی است که در شکوفایی توسعه پایدار شهری نقش بسزایی دارد و یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار شهری به شمار می‌رود.

 • شورای شهر ۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۸:۱۰

  عضو شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح کرد:

  شوراهای اسلامی شهرها هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام قانونی کشور پیدا نکردند

  اصفهان- عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اهمیت و نقش شوراها در ساختار اداره کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی در استقرار نظام شورایی، گفت: متأسفانه هنوز شوراهای اسلامی شهرها منزلت و جایگاه واقعی خود را درنظام قانونی کشور، فرهنگ عمومی و در بین نخبگان پیدا نکرده اند.