عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

کل اخبار:1

  • عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان ۱۴۰۰-۰۶-۱۴ ۱۱:۵۱

    عضو هیات علمی دانشگاه کردستان:

    مشاغل خانگی باید به سمت اقتصاد کلان سوق داده شود

    عضو هیات علمی دانشگاه کردستان گفت: نگرش در مشاغل خانگی باید از حالت ترحمی به الزامی در سیستم اقتصادی تغییر یابد و همچون ماباقی مشاغل باید جایگاه مطلوبی برای آن تعریف شود چرا که با تحقق این مهم بیکاری در جامعه تعدیل می شود.