علمی رضوی درمشهد

کل اخبار:1

  • مدیرعامل شبکه جامع دانشگاه‌ها و مراکز علمی خراسان رضوی ۱۳۹۷-۱۱-۰۷ ۱۸:۵۲

    مدیرعامل شبکه جامع دانشگاه‌ها و مراکز علمی خراسان رضوی خبر داد:

    برگزاری دومین "جشنواره علمی رضوی" در 25 بهمن ماه

    مدیرعامل شبکه جامع دانشگاه‌ها و مراکز علمی خراسان رضوی از برگزاری دومین جشنواره علمی رضوی در 25 بهمن ماه جاری خبر داد.