فتنۀ فرهنگی

کل اخبار:1

  • آلودگی هوا و کودکان ۱۴۰۰-۰۶-۰۲ ۰۲:۰۵

    فتنۀ فرهنگی علیۀ جایگاه خانواده

    یکی از فتنه‌های اخیر دشمنان علیه ایران و اسلام فتنه بزرگ فرهنگی علیه خانواده است، مقطعی این فرهنگ را گسترش دادند که هر خانواده نهایت دو فرزند بیشتر نداشته باشند.