فردوسی شناس

کل اخبار:1

  • مراسم خاکسپاری مرحوم استاد شجریان ۱۳۹۹-۰۷-۱۹ ۱۶:۳۰

    پژوهشگر و فردوسی شناس برجسته خراسان رضوی:

    شجریان فردوسی عرصه آواز ایرانی بود

    پژوهشگر و فردوسی شناس برجسته خراسان رضوی گفت: کاری که فردوسی برای ماندگاری زبان فارسی و تقویت و بازتولید هویت ملی ایران کرد، مرحوم استاد "محمدرضا شجریان" با آواز خود برای هویت فعلی ایران انجام داد و او را به فردوسی روزگار خود در عرصه آواز ایرانی مبدل ساخت.