فنون شاعری

کل اخبار:1

  • محمدکاظم کاظمی ۱۳۹۹-۰۱-۲۷ ۰۹:۳۹

    یادداشت

    آموزش فنون شاعری را در مدارس تعطیل کنید!

    محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر

    مدتی پیش کودک کلاس پنجمی ما شکایت داشت از اینکه معلمش چیزهای بسیار سختی به آن‌ها درس می‌دهد که در کتابشان نیست. وقتی دیدم که به آن‌ها چه یاد داده‌اند، حیرت کردم. و