قانون‌نویسی

کل اخبار:1

  • سرویس مدارس ۱۳۹۸-۰۷-۱۴ ۰۹:۰۷

    ابتکاری تأمل‌برانگیز در شیوه قانون‌نویسی

    افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس مشهد به شرط ترافیک!

    به زبان ساده می‌توان گفت تعریف قواعد رفتاری عمومی تحت عنوان قانون، برای پایان دادن به تفاسیر و خواسته‌های فردی است و این قانون‌گذاری در اشکال مختلف بروز می‌کند که یکی از آن‌ها در حوزه شهرنشینی و از سوی پارلمان شهری یا همان شورای شهر است.