قرارگاه سازندگی مسکن محرومان

کل اخبار:1

  • استاندار ایلام ۱۳۹۹-۰۷-۰۶ ۱۵:۰۶

    قرارگاه سازندگی مسکن محرومان در ایلام تشکیل شد

    ایلام - با دستور استاندار ایلام قرارگاه سازندگی مسکن محرومان با هدف انسجام بخشی بین تمام دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص تسریع در روند احداث مسکن محرومان استان ایلام راه اندازی شد.