محرومیت بیخ گوش شهر اصفهان

کل اخبار:1

  • اندوان ۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۱:۴۷

    «اندوان» وصله ناجور اصفهان

    اصفهان- شاید باور اینکه در گوشه‌ای از کلانشهر اصفهان محله‌ای به نام «اندوان» فاقد امکانات مطلوب برای زندگی وجود دارد، برای بسیاری سخت باشد.