محمدرضا خاتمی

کل اخبار:2

  • محمدرضا خاتمی ۱۳۹۸-۰۳-۲۸ ۱۶:۵۲

    خاک تو سر ما!

    یک فعال فضای مجازی در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره دادگاه محمدرضا خاتمی و اظهارات وکیلش به واکنش جالبی از احسان بداغی یکی از روزنامه نگاران اصلاح طلب اشاره کرد.

  • خاتمی ۱۳۹۶-۰۳-۰۸ ۱۴:۲۹

    سر مستی اصلاح طلبان از پیروزی روحانی

    محمدرضا خاتمی فراموش کرده در انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا در تهران و انتخابات مجلس هفتم که جریان اصلاح طلب تمام قد به میدان آمده بود شکستی مفتضحانه مقابل اصولگرایان خوردند و در آن زمان هم حمایت رئیس جمهور دولت اصلاحات نیز نفعی برای آنها نداشت.