مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور

کل اخبار:1

  • مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور ۱۴۰۰-۰۶-۰۲ ۱۲:۱۸

    مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور :

    معافیت بیش از دو هزار معلول از سربازی

    مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: سال گذشته ۲۹۰۵ متقاضی دارای معلولیت و واجد شرایط توانستند معافیت سربازی را دریافت کنند.