معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

کل اخبار:1

  • معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ۱۳۹۹-۰۷-۱۲ ۱۲:۳۷

    طی ۶ ماهه ابتدایی سال صورت گرفت

    مسدود شدن ۸۹۳ حلقه چاه غیر مجاز در خراسان رضوی

    معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: در ۶ ماه ابتدایی سال جاری ۸۹۳ حلقه چاه مسدود شده که ۲۰ حلقه چاه عمیق بوده و ۱۶ میلیون مترمکعب از میزان برداشت غیر مجاز صرفه‌جویی شده که هدف ستاد ۱۰۰۰ حلقه چاه و هدف استانی در طرح همیاران ۲۰۰۰ حلقه چاه بوده است.