معاون صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

کل اخبار:1

  • رشد صادر ات صنایع کوچک ۱۳۹۸-۰۵-۲۲ ۱۲:۳۶

    رشد ۴۰ درصدی صادرات صنایع کوچک استان

    کفش خراسان رضوی به چین صادر می‌شود

    معاون صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: یکی از دستاوردهای ما در دوران تحریم‌های ظالمانه این بوده که امروز صادرکننده کفش به کشورهایی همچون چین هستیم و صادرات صنایع کوچک استان نیز به لحاظ وزنی رشدی ۴۰ درصدی داشته است.